Nông - Lâm - Thủy sản
Chi tiết
50.000 VND

Cơ sở sản xuất tinh dầu Cao Bằng

1.800.000 VND

Công ty TNHH kolia Cao Bằng

50.000 VND

Cơ sở sản xuất tinh dầu Cao Bằng

1.150.000 VND

HTX Minh Tuấn Phúc Sen

50.000 VND

Cơ sở sản xuất tinh dầu Cao Bằng

Dịch vụ
Chi tiết
95.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

45.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

128.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

50.000 VND

Cơ sở sản xuất tinh dầu Cao Bằng

45.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Nội ngoại thất
Chi tiết
250.000 VND

HTX Minh Tuấn Phúc Sen

60.000 VND

Công ty TNHH kolia Cao Bằng

730.000 VND

HTX Minh Tuấn Phúc Sen

550.000 VND

HTX Minh Tuấn Phúc Sen

300.000 VND

Công ty TNHH kolia Cao Bằng