Nông - Lâm - Thủy sản
Chi tiết
200.000 VND

Công ty TNHH kolia Cao Bằng

220.000 VND

Hơp tác xã Tâm Hòa

90.000 VND

Hơp tác xã Tâm Hòa

200.000 VND

Cơ sở sản xuất tinh dầu Cao Bằng

1.150.000 VND

Hộ kinh doanh Nông Văn Tuấn

Dịch vụ
Chi tiết
128.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

45.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

95.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

45.000 VND

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

50.000 VND

Cơ sở sản xuất tinh dầu Cao Bằng

Nội ngoại thất
Chi tiết
100.000 VND

Công ty TNHH kolia Cao Bằng

550.000 VND

Hộ kinh doanh Nông Văn Tuấn

99.000 VND

Hợp tác xã thương mại - Dịch vụ - nông nghiệp Phương Anh

450.000 VND

Công ty TNHH HATODO

1.110.000 VND

Hộ kinh doanh Nông Văn Tuấn