HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

1. ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA TRÊN SÀN CAO BẰNG

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Sàn giao dịch www.caobangtrade.vn. Vào “Danh mục sản phẩm” để lựa chọn sản phẩm và số lượng sản phẩm muốn mua. Sau đó click vào ô “Mua sản phẩm”.

Bước 2: Click vào ô “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm sản phẩm khác. 

              Click vào ô “Đặt hàng” nếu muốn tiến hành đặt hàng mua sản phẩm.

              Click vào ô “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm sản phẩm khác.

Bước 3. Nhập địa chỉ email vào ô “Địa chỉ email của tôi”. Sau đó click vào ô “Tiếp tục”. 

Bước 4. Điền thông tin giao hàng, rồi click vào ô “Tiếp tục”

Bước 5. Chọn phương thức vận chuyển 

Bước 6. Chọn phương thức thanh toán. Rồi click vào ô “Tiếp tục”.

Bước 7. Xem lại thông tin đơn hàng, rồi click vào ô “Hoàn tất đặt hàng”.

 

2. ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ Sàn giao dịch caobangtrade.vn.

              Người bán tìm hiểu Quy chế Sàn giao dịch tại ô "Quy chế". Doanh nghiệp click vào ô “Hướng dẫn đăng ký thành viên” để tải Bản đăng ký tham gia Sàn giao dịch.

              (Tải bản đăng ký)

Bước 2. Hoàn tất Bản đăng ký và gửi đến Ban quản trị Sàn giao dịch qua email  info@sctcaobang.gov.vn.

Bước 3. Doanh nghiệp nhận tài khoản do Ban quản trị Sàn giao dịch cung cấp qua email đã đăng ký.

Bước 4. Click vào “Tài khoản” >> “Đăng nhập”.

             Lưu ý: Người bán nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin cung cấp trên Sàn giao dịch.

Bước 5. Click vào “Bảng điều khiển” để tạo gian hàng: đăng thông tin, hình ảnh, mô tả sản phẩm, giá cả sản phẩm.

Bước 6. Click vào ô “Danh mục” >> “Sản phẩm”

Bước 7. Click vào ô “Thêm mới sản phẩm” .

             Điền thông tin sản phẩm tại: “Chi tiết sản phẩm”, “Danh mục”, “Ảnh”, “Giá cả và tồn kho”.

             Sau đó click vào “Lưu” để hoàn tất thêm mới sản phẩm./.