V/v hỗ trợ tạo điều kiện tiêu thụ, vận chuyển, lưu thông và xuất khẩu nông sản qua biên giới
Chưa có hiệu lực

Quyết định Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020
Chưa có hiệu lực

Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2020
Chưa có hiệu lực

V/v mời tham dự hội thảo trực tuyến “Cửa hàng nhỏ hôm nay -Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến” ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19
Chưa có hiệu lực

V/v hỗ trợ thông tin kết nối tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của tỉnh Cao Bằng
Chưa có hiệu lực

BIỂU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ NHU CẦU KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Chưa có hiệu lực

V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng
Chưa có hiệu lực

hỗ trợ trâu bò
Chưa có hiệu lực

Quảng cáo