Hội nghị tổng kết và trao giấy chứng nhận phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Cao Bằng năm 2020 (07-12-2020)

Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2020, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kếtvàtrao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020 cho 18 cơ sở có sản phẩm đạt giải.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020; Các đồng chí đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  Phòng kinh tế và hạ tầng các huyện: Quảng Hòa, Nguyên Bình, Hà Quảng, Thạch An và Thành phố; Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt giải. Các cơ quan Báo Cao Bằng, Đài phát thanh truyền hình tỉnh đến dự để đưa tin về Hội Nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo quá trình tổ chức triển khai đề án bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020 và công bố Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020; Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương trao giấy chứng nhận cho 18 cơ sở có sản phẩm đạt giải gồm 20 sản phẩm.

Năm 2020 là năm thứ năm tỉnh ta tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 và Thông tư 14/2018/TT-BCTngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014. Số Sản phẩm tham gia bình chọn và được công nhận là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tăng gấp 2 lần so với các năm trước. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm tôn vinh, động viên và khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phát triển bền vững, tạo động lực để các cơ sở sản xuất tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh qua đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh.

 Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương trao giấy chứng nhận cho 18 cơ sở có sản phẩm đạt giải

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương trao giấy chứng nhận cho 18 cơ sở có sản phẩm đạt giải

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương trao giấy chứng nhận cho 18 cơ sở có sản phẩm đạt giải 

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương trao giấy chứng nhận cho 18 cơ sở có sản phẩm đạt giải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020 đã ghi nhận kết quả đạt được của  các cơ sở cơ và động viên các đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư công nghệ thiết bị sản xuất để phát triển sản phẩm về số lượng và chất lượng, mẫu mã sản phẩm  đa dạng đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường, tránh tình trạng phát triển không đồng đều khi cần số lượng lớn không có sản phẩm đáp ứng, tích cực tham gia các Hội chợ nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã cần giữ vững danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2020 và tiếp tục tham gia sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.

Sở Công Thương cần phối hợp với các Ngành có liên quan tiếp tục thực hiện tốt hơn trong công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua một số việc cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn hướng dẫn tạo điều kiện cho các cơ sở Công nghiệp nông thôn tiếp cận với chính sách hỗ trợ của Nhà nước như: Khuyến công, Xúc tiến thương mại và một số chính sách khác của tỉnh, tìm đầu ra cho các sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, động viên các Doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản xuất theo hướng bền vững, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

                                                                                        BTH- TTKC&XTTM

Quảng cáo