QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN

Sau khi Người bán liên hệ với Người mua xác nhận đơn hàng, thống nhất phương án giao hàng và thanh toán; Người bán/hoặc đại diện Người bán sẽ tiến hành giao hàng đến tận nơi theo địa chỉ do Người mua cung cấp. Việc giao nhận hàng phải được kiểm tra, ký xác nhận giữa hai bên.